waiting...

【承泰】丹參滴粒(125粒/瓶)

 

 

70010

600

 

        名:【承泰】丹參滴粒(125/

分類中翻譯         分:丹參,紅景天,田三七,刺五加,小葉薄    

                    荷,聚乙二醇。

內容物:每丸25mgX125

食用方法:每日兩次,每次3〜5粒,必要時可增至

                    5〜10

注意事項:兒童孕婦忌食

保存方式:請置於陰涼乾燥處。

原產地:台灣

工廠登記字號:99-661369-01

提問者意 見日 期
E-mail信箱: