waiting...

【承泰】丹參滴粒六瓶組(125粒/瓶)

 

 

70060

3600

 

        名:【承泰】丹參滴粒六瓶組(125/)

成        分:丹參、紅景天、田三七、刺五加、小葉薄    

                    荷、聚乙二醇。

內  容  物:每丸25mgX125

食用方法:每日兩次,每次3~5粒,必要時可增至

                    5~10

注意事項:兒童孕婦忌食

保存方式:請置於陰涼乾燥處。

原  產  地:台灣

工廠登記字號:99-661369-01

提問者意 見日 期
E-mail信箱: